Köpa Lagerbolag

Bolagscentralen samarbetar med Lagerbolagsverket vid köp av lagerbolag.

Att köpa ett lagerbolag från Lagerbolagsverket är ett snabbt och enkelt sätt att starta aktiebolag som dessutom är mycket prisvärt.

Köp Lagerbolag idag. Allt ingår! Lagerbolagsverket kan lagerbolag!

Skicka e-post till info@lagerbolagsverket.se så ringer vi upp dig!

Att tänka på när du köper lagerbolag
Du är ansvarig
Alla aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 100 000 kr och styrelsen ska bestå av minst en styrelseledamot och en suppleant. Styrelsen är ansvarig för organisation, förvaltning och löpande bokföring. Alla aktiebolag ska ha en auktoriserad revisor.

Stämmer aktiekapitalet?

Aktiekapitalet kan tillföras aktiebolaget genom en kontant inbetalning eller genom att man överför ”apportegendom”. Apportegendom är egendom du överför till bolaget i stället för att betala med kontanter. Apportegendomens värde ska motsvara minst 100 000 kr och dessutom vara till nytta i bolagets verksamhet. En auktoriserad revisor måste godkänna apportegendomens värde och användbarhet. Aktieägare och styrelseledamöter får inte låna pengar från bolaget och aktiekapitalet får aldrig understiga 100 000 kr.

Kontrollera konstigheter

När du köper ett lagerbolag är det viktigt att du kontrollerar att aktiekapitalet är tillfört rätt. Om försäljningspriset understiger 100 000 kr finns det anledning att vara misstänksam.

Gör du fel är det ett brott

Låneförbudet gör dig skyldig att försäkra dig om att tillräckligt aktiekapital tillförts bolaget. Bryter du mot låneförbudet är det ett brott som ger böter eller fängelse i upp till ett år. Om du dessutom skriver under kan du dömas till böter eller fängelse i upp till två år.

Viktigt
Lagerbolaget ska ha ett aktiekapital på minst 100 000 kr. Kontrollera att aktiekapitalet finns i bolaget vid köptillfället. Bolaget ska ha en auktoriserad revisor.

För att köpa lagerbolag kontakta oss via Lagerbolagsverket

SEO-byrå Delwar Group AB

SEO-byrå Delwar Group AB placerar ditt företag högt på sökmotorer. Syns du inte finns du inte! Bli sökbar och synbar och få fler kunder!

SEO-byrå

Sälja Företag

Bolagscentralen säljer företag. Vi genomför företags och fastighetsöverlåtelser med bästa resultat. Med kompetenta företagsmäklare med brett kontaktnät skapar vi mervärde för både säljare och köpare. Våra företagsmäklare leder er till en lyckad försäljning!

Sälja Företag

Kontakt

Bolagscentralen i Sverige AB
Gustav III:s Boulevard 111
169 74 SOLNA

Tel: 08-751 19 00
E-post: info@bolagscentralen.se

Open your map settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it.
Italiensk Restaurang Stockholm
Italiensk Restaurang Stockholm
Sbsr
Eventbyrå Stockholm